Formål og værdigrundlag - LM i Rønne

med håb
Luthersk Mission - Rønne
Gå til indhold
Hvem er vi?
Formål og værdigrundlag
Formål
At mennesker lærer Jesus Kristus at kende som deres frelser og herre og bliver bevaret i troen på ham - både i Danmark og i udlandet. LM’s arbejde bygger på, at Bibelen er Guds fulde og sande ord, og på de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

Indsats i Danmark
I Danmark samles børn, unge og voksne hver uge til gudstjenester og møder i tilsammen mere end 300 forsamlinger og klubber. LM har 4 efterskoler, en bibelskole og er med i driften af en række friskoler, plejehjem, væresteder og en børnehave. LM arbejder også blandt flygtninge og indvandrere.

Indsats i udlandet
LM har missionsarbejde i 4 lande: Cambodja, Etiopien, Peru og Tanzania. Cirka 55 missionærer arbejder dels med forkyndelse og undervisning om Jesus Kristus og dels med socialt og humanitært arbejde blandt fattige, gadebørn, syge, og handicappede.

LM's værdigrundlag
Hvad er LM?
 
  • Samme grundlag som folkekirken. Luthersk Missionsforening (LM) er en bevægelse, der arbejder på det samme kristendoms-grundlag som den danske folkekirke. Det vil sige på Bibelens budskab og den trosbekendelse, som folkekirken også bygger på.
  • Fri og selvstændig. LM er en forening, der langt de fleste steder arbejder inden for de folkekirkelige rammer, men som en selvstændig og fri bevægelse. Nogle steder er der i LM-regi dannet menigheder, der står uden for folkekirken, men som dog har samme grundlag.
  • Evangelisk, luthersk, bibelsk. LM er evangelisk og luthersk. Det betyder, at LM står for den klassiske kristendom, som blev indført i Danmark ved reformationen. I forståelsen af kristendommen ønsker LM at være tro over for Bibelen.
  • Mission. En helt central del af LM's arbejde er at hjælpe mennesker til at få et helstøbt liv i troen på Jesus. Det kaldes mission, og det handler både om udgivelse af bøger, internetsider, personlige samtaler, hjælp til syge og meget andet. Det foregår både i Danmark og i udlandet, hvor LM har flere missionærer end noget andet dansk missionsselskab.
  • Frivilligt arbejde - frivillige gaver. Langt det meste af LM's arbejde bliver udført af medlemmerne i deres fritid. De lokale kredse bliver ledet af mennesker, der har et almindeligt arbejde ved siden af. Det er ikke en forening for særligt højt - eller lavt - uddannede. I LM vil man gerne lægge vægt på at bruge den særlige åndelige udrustning, som Gud giver mennesker. Der er også lønnede medarbejdere i LM. Deres løn bliver betalt af frivilligt indsamlede pengegaver.
  • Demokrati. Omkring 10.000 deltager i LM's aktiviteter på landsplan, men der er ingen central medlemsregistrering. Man kan være medlem af den lokale kreds og dermed have indflydelse på valg af bestyrelse. Eller man kan komme til kredsens aktiviteter uden at være medlem. Både på lokalt plan og på landsplan ledes arbejdet af styrelser valgt af LM's medlemmer. Ellers er det frivillige ulønnede medarbejdere, der har ansvar for de fleste aktiviteter i LM. De suppleres af ansatte prædikanter, missionærer og sekretærer.
 
   
   
   
   
 


Tilbage til indhold