Ord til opmuntring og trøst - LM i Rønne

med håb
Luthersk Mission - Rønne
Gå til indhold
Tro
Angst - Når angsten melder sig
Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste v18 og den, som lever: Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget (Åb 1,17)
Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. v3 Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver og bjergene vakler i havets dyb, v4 når vandet larmer og bruser og rejser sig, så bjergene bæver (Sl 46,2)
Du skal ikke frygte for nattens rædsler eller for pilen, der flyver om dagen, v6 ikke for pesten, der breder sig i mørket, eller for soten, der hærger ved højlys dag (Sl 91,5)
Han lader ikke din fod vakle, han, som bevarer dig, falder ikke i søvn (Sl 121,3)
Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig (Joh 14,1)
Barmhjertighed
Hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt (Luk 1,50)
Herren er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab. v9 Herren er god mod alle, hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger (Sl 145,8)
'Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer (Matt 9,13)
Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed, som har været til fra evighed (Sl 25,6)
Et kort øjeblik forlod jeg dig, men i stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage (Es 54,7)
Bekymringer
Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. (Fil 4,6)  
Det, som blev sået mellem tidsler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. (Matt 13,22)
Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. (Matt 6,34)
Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer (1 Pet 5,7)
Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer (Luk 21,34)
Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig (Matt 6,27)
Og når de fører jer for retten, skal I ikke på forhånd bekymre jer om, hvad I skal sige; men det, som bliver givet jer i samme stund, det skal I sige; for det er ikke jer, der taler, men Helligånden (Mark 13,11)
Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne (Matt 6,25)
Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige (Matt 10,19)
Bøn
Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det (Joh 15,7)
Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det (Joh 14,14)
Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer (Matt 7,7)
Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? v8 Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart (Luk 18,7)
Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. v20 For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem (Matt 18,19)
Det evige liv
Simon Peter svarede ham: "Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord (Joh 6,68)
Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus (Joh 17,3)
Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn (1 Joh 5,11)
For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre (Rom 6,23)
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet (Joh 5,24)
Dyrebar for Gud
Dit liv skal overgå middagssolen i styrke, hvor det ser mørkt ud, skal det blive som den lyse morgen (Job 11,17)
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv (Joh 3,16)
Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. v2 Går du gennem vand, er jeg med dig, gennem floder, skyller de ikke sammen over dig; går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt, flammen brænder dig ikke. v3 For jeg er Herren din Gud (Es 43,1)
For du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig (Es 43,4)
Herren din Gud er hos dig, helten, der bringer frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd v18 som på festens dag (Sef 3,17)
Døden - Frygt for døden
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden (Joh 8,51)
For min faders vilje er, at enhver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag (Joh 6,40)
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet (Joh 5,24)
Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet; for vi elsker brødrene. Den, der ikke elsker, bliver i døden (1 Joh 3,14)
Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør (Joh 11,25)
En stærk hånd
Ja, Herre vor Gud, du som med stærk hånd førte dit folk ud af Egypten og skabte dig et navn, som består den dag i dag (Dan 9,15)
Din arm har kraft, din hånd er stærk, din højre er løftet (Sl 89,14)
Herrens arm er ikke for kort til at frelse (Es 59,1)
Gud fra ældgammel tid. Men hernede er hans evige arme (5 Mos 33,27)
Englevagt
Herrens engel lejrer sig omkring dem, der frygter ham, og han udfrier dem (Sl 34,8)
Herren omgiver sit folk fra nu af og til evig tid (Sl 125,2)
For han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje. v12 De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten (Sl 91,11)
Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen (Hebr 1,14)
Se, jeg sender en engel foran dig. Han skal bevare dig på vejen og føre dig til det sted, jeg har beredt (2 Mos 23,20)
Ensomhed
Under mit første forsvar kom ingen mig til hjælp. Alle svigtede mig. Gid det ikke må blive tilregnet dem! v17 Men Herren stod mig bi og gav mig kraft (2 Tim 4,16)
Moses råbte til Herren: "Hvad skal jeg stille op med dette folk? Nu stener de mig snart!" v5 Da sagde Herren til Moses (2 Mos 17,4)
han satte Josef i fængsel, det sted, hvor kongens fanger sad indespærret, og så sad han der i fængslet. v21 Men Herren var med Josef (1 Mos 39,20)
Jeg ser til højre og spejder, men ingen vil kendes ved mig. Jeg har ingen steder at flygte hen, ingen bekymrer sig om mig. v6 Jeg råber til dig, Herre, jeg siger: Du er min tilflugt (Sl 142,5)
Men Jesus sagde til ham: "Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved (Matt 8,20)
Familie-frelse
For han har gjort dine portslåer stærke og velsignet dine sønner i dig (Sl 147,13)
Jeg vil kæmpe mod dem, der kæmper mod dig, og dine sønner vil jeg frelse (Es 49,25)
Alle dine sønner skal være oplært af Herren, dine sønner får stor lykke (Es 54,13)
Dette er min pagt med dem, siger Herren: Min ånd, som er over dig, og mine ord, som jeg har lagt i din mund, skal aldrig forsvinde fra din mund eller dine børns mund eller dine børnebørns mund fra nu af og til evig tid, siger Herren (Es 59,21)
Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud: v3 Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken. v4 Velsignet være frugten af dine moderliv og frugten af din jord og frugten af dit kvæg, dine oksers afkom og dine fårs tillæg. v5 Velsignet være din kurv og dit dejtrug. v6 Velsignet være du, når du kommer hjem, og velsignet være du, når du går ud (5 Mos 28,2)
Forsoning
Derfor måtte han i ét og alt blive som sine brødre for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst, der kunne sone folkets synder (Hebr 2,17)
Ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange (Matt 20,28)
I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde (Ef 1,7)
Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem (2 Kor 5,15)
Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset (Kol 2,14)
Frelse
Jesus svarede ham: "Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige (Joh 3,3)
Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn (Joh 1,12)
For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses (Rom 10,13)
Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved (ApG 4,12)
Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til (2 Kor 5,17)
Fremtid
Er du ren og retskaffen, skal han nok vågne op for din skyld og genrejse din retfærdigheds bolig. v7 Da vil din fortid synes ringe, mens din fremtid bliver stor (Job 8,6)
Han frygter ikke budskab om ulykke, hans hjerte er trygt i tillid til Herren. v8 Med fasthed i sindet frygter han ikke (Sl 112,7)
Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb (Jer 29,11)
Læg mærke til den retsindige, se på den retskafne, for hans fremtid er lykke. v38 Men alle syndere tilintetgøres, uretfærdige har ingen fremtid (Sl 37,37)
Glæde
Som en brudgom fryder sig over sin brud, fryder din Gud sig over dig (Es 62,5)
I skal øse vand med glæde af frelsens kilder (Es 12,3)
Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden! v2 Tjen Herren under glædessang, træd frem for ham under jubel (Sl 100,1)
Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen (Joh 16,24)
Men englen sagde til dem: "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: v11 I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren (Luk 2,10)
Så skal I holde måltid dér for Herren jeres Guds ansigt, og I skal sammen med jeres familier glæde jer over alt, hvad I har erhvervet, det Herren din Gud har velsignet dig med (5 Mos 12,7)
Han sagde til dem: "Gå hen og spis fede retter og drik sød vin, og send noget af det til dem, der ikke har noget, for denne dag er hellig for Herren. Vær ikke bedrøvede, for glæde i Herren er jeres styrke (Neh 8,10)
da vil du finde din glæde i den Almægtige og løfte dit ansigt mod Gud (Job 22,26)
men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat (Sl 1,2)
Du forvandlede min klage til dans, du tog min sørgedragt af mig og klædte mig i glæde (Sl 30,12)
Jeg vil juble og glæde mig over din trofasthed; du så min nød og tog dig af mig i mine trængsler (Sl 31,8)
De, som retter blikket mod ham, stråler af glæde, deres ansigter skal ikke forgræmmes (Sl 34,6)
Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen (Joh 16,24)
Gud handler
Trofast er han, som kalder jer; han vil også gøre det (1 Thess 5,24)
I tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag (Fil 1,6)
Idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender (Hebr 12,2)
Også for fremtiden er jeg den samme, ingen river noget ud af min hånd; hvem kan gøre det ugjort, når jeg handler? (Es 43,13)
Lovet være Herren, Israels Gud, som nu har opfyldt, hvad han lovede (1 Kong 8,15)
Helbredelse
Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt (Es 53,5)
Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme (Sl 103,3)
Herre min Gud, jeg råbte til dig om hjælp, og du helbredte mig (Sl 30,3)
Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. v15 Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem (Jak 5,14)
Jeg er Herren, der læger dig (2 Mos 15,26)
Helligånden
For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. v8 Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre (2 Tim 1,7)
Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer (Rom 8,11)
Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os (1 Kor 2,12)
Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer (Joh 14,26)
Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham (Luk 11,13)
Hvile
Du kan være tryg, for der er håb, du er under beskærmelse og kan trygt gå til ro (Job 11,18)
Fald til ro igen, min sjæl, for Herren har handlet vel imod dig (Sl 116,7)
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28)
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, v2 han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand (Sl 23,1)
Men Moses sagde til folket: "I skal ikke være bange! Stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. For sådan som I ser egypterne i dag, skal I aldrig mere få dem at se. v14 Herren vil føre krig for jer, og I kan tie stille (2 Mos 14,13)
Jesu blod
Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær (Ef 2,13)
Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen (Hebr 10,19)
Jesu, hans søns, blod renser os for al synd (1 Joh 1,7)
For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig v20 og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset (Kol 1,19)
I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, v19 men med Kristi dyrebare blod som af et lam uden plet og lyde (1 Pet 1,18)
Ledelse
Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter (Es 58,11)
Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier! v5 Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud, til dig sætter jeg altid mit håb (Sl 25,4)
Lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud. Din gode ånd skal lede mig i slettelandet (Sl 143,10)
Er du ren og retskaffen, skal han nok vågne op for din skyld og genrejse din retfærdigheds bolig. v7 Da vil din fortid synes ringe, mens din fremtid bliver stor (Job 8,6)
Du lærer mig livets vej, du mætter mig med glæde for dit ansigt, du har altid herlige ting i din højre hånd (Sl 16,11)
Lydighed
Peter og apostlene svarede: "Man bør adlyde Gud mere end mennesker (ApG 5,29)
Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led (Hebr 5,8)
Kaleb, Jefunnes søn, og Josva, Nuns søn, får det at se, for de har været fuldt og helt med Herren (4 Mos 32,12)
Da sagde Samuel: "Vil Herren hellere have brændofre og slagtofre end lydighed mod Herren? Nej, at adlyde er bedre end offer, at lytte er bedre end vædderes fedt (1 Sam 15,22)
Lyt omhyggeligt til alle disse ord, som jeg befaler dig, for at det i al fremtid må gå dig og dine efterkommere godt, fordi du gør, hvad der er godt og ret i Herren din Guds øjne (5 Mos 12,28)
Mislykket - Når du føler dig mislykket
Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. v6 Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage (Sl 23,5)
Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham (Sl 1,3)
Beder du til ham, vil han høre dig,og du kan indfri dine løfter. v28 Beslutter du noget, vil det lykkes, og lyset vil skinne på din vej (Job 22,27)
Herren fører min sag igennem. Herre, din trofasthed varer til evig tid, opgiv ikke dine hænders værk (Sl 138,8)
Herren vil gøre dig til hoved, ikke til hale; du vil stadig komme højere op, ikke længere ned (5 Mos 28,13)
Mismod
Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast (Es 41,10)
Sig til de urolige hjerter: Vær stærke, frygt ikke! Nu kommer jeres Gud (Es 35,4)
Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig (Es 49,15)
Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig; vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme (5 Mos 31,8)
Går du gennem vand, er jeg med dig, gennem floder, skyller de ikke sammen over dig; går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt, flammen brænder dig ikke (Es 43,2)
Ny kraft
Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes (Es 40,31)
I er et talrigt folk, og I har stor styrke. I skal ikke nøjes med én del, v18 men I skal få det bjergland (Jos 17,17)
I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke (Ef 6,10)
Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed." Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over (2 Kor 12,9)
Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft (Fil 4,13)
Nød - Råb din nød ud
Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig (Sl 50,15)
I min nød råbte jeg til Herren, jeg råbte til min Gud. Han hørte mig fra sit tempel, mit råb nåede hans ører (2 Sam 22,7)
Sig til dem: Så sandt jeg lever, siger Herren: Som jeg selv har hørt jer sige, vil jeg gøre mod jer (4 Mos 14,28)
Jeg reddede den hjælpeløse, der råbte om hjælp, den faderløse og den, som ingen hjælper havde (Job 29,12)
I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig; fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig (Jon 2,3)
Men i sin nød vendte de om til Herren deres Gud og søgte ham og fandt ham (2 Krøn 15,4)
For han viste ikke foragt og afsky for den hjælpeløses nød; han skjulte ikke sit ansigt for ham, men hørte, da han råbte om hjælp (Sl 22,25)
Sl 106,44 Han så til dem i deres nød, da han hørte deres skrig (Sl 106,44)
Da råbte de til Herren i deres nød, og han reddede dem ud af deres trængsler (Sl 107,6)
I min nød har jeg råbt til Herren, og han svarede mig (Sl 120,1)
I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig; fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig (Jon 2,3)
Prøvelse
Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham (Jak 1,12)
Herren formår at fri de gudfrygtige fra fristelse (2 Pet 2,9)
For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares (1 Pet 1,7)
Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham. Jeg beskytter ham, for han kender mit navn. v15 Når han råber til mig, vil jeg svare ham. Jeg er med ham i trængslen, jeg befrier ham og giver ham ære (Sl 91,14)
I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. v4 Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget (Jak 1,3)
Se-løfter
Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter og dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn (Åb 3,8)
Herrens arm er ikke for kort til at frelse, hans ører ikke for døve til at høre (Es 59,1)
Se, jeg er Herren, alle menneskers Gud. Er noget umuligt for mig (Jer 32,27)
Her kommer jeres Gud! v10 Gud Herren kommer i styrke, han hersker med sin arm (Es 40,9)
Nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke? Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i ødemarken (Es 43,19)
Smerte - I smerte
Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es 53,4)
Grædende kommer de, jeg leder de tryglende og fører dem til bække ad den jævne vej, hvor de ikke snubler. Jeg er Israels fader, Efraim er min førstefødte (Jer 31,9)
Da råbte de til Herren i deres nød, og han frelste dem fra deres trængsler. v20 Han sendte sit ord og helbredte dem og reddede deres liv fra graven (Sl 107,19)
Da skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læges; din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig (Es 58,8)
Men for jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem, under dens vinger er der helbredelse. I skal komme ud og springe omkring som fedekalve (Mal 3,20)
Sorg - I sorg
Herren bliver en borg for undertrykte, en borg i trange tider (Sl 9,10)
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, v2 han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. v3 Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld (Sl 23,1)
Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt (Sl 34,19)
Det trøster mig i min elendighed, for dit ord holder mig i live (Sl 119,50)
Han læger dem, hvis hjerte er knust, og forbinder deres sår (Sl 147,3)
Svar i rette tid
Alles øjne er rettet mod dig, og du giver dem deres føde i rette tid (Sl 145,15)
Jeg er Herren, jeg vil fremskynde det, når tiden er inde (Es 60,22)
Så vil jeg til rette tid give jeres land den regn, det behøver, både efterårsregn og forårsregn, så du kan høste dit korn, din vin og din olie. v15 Jeg vil sørge for græs på dine marker til kvæget, og du skal spise dig mæt (5 Mos 11,14)
Det er tid at gribe ind, Herre, de har brudt din lov (Sl 119,126)
Fordi de hjælpeløse undertrykkes, og de fattige stønner, rejser jeg mig nu," siger Herren, og bringer redning til de forfulgte (Sl 12,6)
Tak
Jeg vil takke dig blandt folkene, Herre, jeg vil lovsynge dig blandt folkeslagene. v11 For din godhed når helt op til himlen, din troskab til skyerne (Sl 57,10)
Sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus (1 Thess 5,18)
Og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham; og det var en samaritaner (Luk 17,16)
Kom, lad os juble for Herren, bryde ud i fryderåb for vor frelses klippe. v2 Lad os træde frem for ham med takkesang, bryde ud i lovsang til ham (Sl 95,1)
Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt (Sl 139,14)
Tilgivelse
Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed (1 Joh 1,9)
Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser, for min egen skyld husker jeg ikke på dine synder (Es 43,25)
Jeg udsletter dine overtrædelser som en sky, dine synder som et skylag. Vend tilbage til mig, for jeg har løskøbt dig (Es 44,22)
Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne; er de røde som purpur, kan de blive som uld (Es 1,18)
Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os (Sl 103,12)
Tro
Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det (Mark 11,24)
Han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte, han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren v21 og var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre (Rom 4,20)
Og min retfærdige skal leve af tro, men viger han tilbage fra det, har min sjæl ikke behag i ham (Hebr 10,38)
Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses (Hebr 11,1)
Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed (Joh 11,40)
Trofasthed
Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne (1 Kor 10,13)
Men trofast er Herren, han vil styrke jer og bevare jer fra det onde (2 Thess 3,3)
Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, v23 den er ny hver morgen; din trofasthed er stor (Klages 3,22)
Herre, din godhed når til himlen, din trofasthed til skyerne (Sl 36,6)
Hvad så, når nogle af dem var troløse? Vil deres troløshed så ophæve Guds trofasthed? v4 Aldeles ikke (Rom 3,3)
Udholdenhed
Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen (Rom 12,12)
For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet (Hebr 10,36)
Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet (Hebr 12,3)
Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast, og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren (1 Kor 15,58)
Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses (Matt 10,22)
Vanskelig situaton
Bjergene smelter som voks foran Herren, foran hele jordens Herre (Sl 97,5)
Ved din hjælp stormer jeg volde, ved min Guds hjælp springer jeg over mure (Sl 18,30)
Jeg har jo indsat dig; vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går (Jos 1,9)
Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig (Sl 50,15)
Jeg går foran dig og jævner forhindringerne; bronzedøre knuser jeg, jernslåer hugger jeg over (Es 45,2)
Ægteskab
Gud Herren sagde: "Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham (1 Mos 2,18) Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød (1 Mos 2,24)
Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød'? v6 Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille (Matt 19,5)
Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den (Ef 5,25)
Tilbage til indhold