Vedtægter for Bornholms afdeling - LM i Rønne

med håb
Luthersk Mission - Rønne
Gå til indhold
Intern information > Vedtægter
VEDTÆGTER  FOR LUTHERSK MISSIONSFORENING - BORNHOLMS AFDELING
 
"Love for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme" er at betragte som love for
Luthersk Missionsforening, Bornholms  med følgende tilføjelser:

§ 1 : NAVN:
Luthersk Missionsforening, Bornholms afdeling.

§ 6: LEDELSE:
A. Kredsen:
Kredsstyrelsen er ansvarlig for kald af medarbejdere til de forskellige grene af arbejdet, og ligeledes, at bedemøder for forkyndende møder bliver afholdt i overensstemmelse med § 2.
Det anbefales, at ungdomsstyrelsen er repræsentant i kredsstyrelsen på observatørplan.
 
B. Afdelingen:
Vedr. mødepladser - se § 6b stk.2
For at oprette en kreds må der være grundlag for indtegning af mindst 10 medlemmer.
Afdelingens sekretær deltager i afdelingsstyrelsens møder på observatørplan.
Afdelingsstyrelsen er sammen med prædikanterne ansvarlige for afdelingens åndelige linie.

§ 12: MISSIONSHUSE OG ANDEN FAST EJENDOM:
Stk. 1 og 2 gælder også LM-Lejren.
Afdelingen er sammen med Indre Mission og Evangelisk Luthersk Missionsforening ejer af DAVIDSSKOLEN i Aakirkeby.

§ 13: VEDTÆGTSÆNDRINGER:
Afdelingens tilføjelser til landslovene kan kun ændres ved vedtagelse på et afdelingsmøde med 2/3 majoritet.

§ 14: KREDSENS OPHØR:
Afdelingens ophør skal vedtages af 2 på hinanden følgende afdelingsmøder med 2/3 majoritet og godkendes af delegeretmødet.
I tilfælde af afdelings oophør overføres aktiverne til "Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme".
Således vedtaget på et afdelingsmøde i 1988
Tilbage til indhold